TÜRK MİLLETİNİN GEÇMİŞTEKİ YAŞAMINI SÜRDÜRMEK İÇİN...
Reklam
Reklam
Şerafettin Güç

Şerafettin Güç

TÜRK MİLLETİNİN GEÇMİŞTEKİ YAŞAMINI SÜRDÜRMEK İÇİN YAPTIĞI TEK MESLEK HAYVANCILIKTI

08 Haziran 2017 - 14:31

TÜRK MİLLETİNİN GEÇMİŞTEKİ YAŞAMINI SÜRDÜRMEK İÇİN
YAPTIĞI TEK MESLEK HAYVANCILIKTI
Şerafettin GÜÇ araştırmasıdır.

O zamanlar orman daha çoktu. Yaklaşık iki yüz yıldır, milletimiz yerleşik düzene geçip tarımda, sonra da sanayide ve değişik mesleklerde yoğunlaşıp şehirleşme yolunu seçmiştir. 
Buna paralel olarak keçi çobanlığı yapanların da oranı binde birin altına düşmüş. Bu düşüşle birlikte nedense ormanlar çoğalacağı yerde, o da azalmıştır.
Demek ki bu kadar azalan keçinin tamamı yok edilse bile, o zaman orman yine çoğalmayacak. Orman Bakanlığı kurulduğundan bu güne kadar; deve, keçi, at, eşek, yok denecek kadar azalmış, ama orman çoğalmamış, aksine azalmıştır. 
Keçiyi, koyunu, deveyi, atı, eşeği tekrar çoğaltıp, tohumların doğal çoğalmasına ortam hazırlamalı, ya da orman bakanlığı, kesmekten çok dikmeye yönelmelidir.
Öte yandan ormanı halkın malı yapmalı. Orman köylüsüne, köyünün etrafındaki orman tek tek tespit edilmeli ve muhtar ve azalara ağaçlar tutanakla teslim edilmeli ve “bu orman sizin. Köyünüzün, gelirinden bu köylüye şu oranda pay vereceğiz, kendi malınızı kendiniz koruyun” denmeli.
Ve ormanın şu veya bu sebeple ele güne verilmeyeceği Türk milletinin ve pay olarak ta köylünün olacağı anlatılmalıdır. o zaman devletin bekçisine gerek yoktur.
Bilinir ki Yörükler yaşadıkları yerlerin çevresini, doğasını korurlar. Yakınlarındaki ağaçları, dağları, taşları, ırmakları, çeşmeleri, alçak tepeleri kendisinin sanır ve kendince adlar verir ve yörede o yerler Yörüklerin verdiği adlarla anılır.
Buralara zarar vermek, işgal etmek isteyenlere, yörük ne yapar yapar izin vermez. Bu bilindiğinden, Yörüklerin çadırlarının, yurtlarının olduğu yeri kimse gelip işgal edemez.
Selçukluların organize ettiği büyük göçlerle Anadolu’ya gelen ve göçebe hayvancılığa elverişli bölgelere yerleştirilen Yörükler; yeni doğan bebeğe ad verilmesi gibi bu yeni yaylak ve kışlaklarına, hatta devletçe yeniden oluşturulan obalarına yeni ad vermişlerdir. 
Devlet karışıklık olmasın, her grup bir özelliğine göre bilinsin diye Türk göçebelerini; şive, görünüş, yaşantı, gelenek hatta koyunu, keçisi, kilimi ve çadırındaki farklılığa göre Avşar, Türkmen diye ayırmış, bu ikisine tam benzemeyen obalara da Yörük adını vermiştir.
Yeni bir ad verme nedeni; tarihle bağını keserek, onlara devlet kurma, başkaldırma çağrışımı yaptıracak, geçmişten bir iz taşımaması amaçlanmıştır.
Türk tarihi incelenirse, Türk devletlerinin; zayıflama ve yıkılma nedenlerinin başında, Türk boylarının iktidarı ele geçirme mücadeleleri gelir. Türk Devletlerinin çoğunluğunu, yine Türk devlet ve boyları yıkmıştır.
Yörükler Anadolu’da resmi kayıtlara kendi öz adlarıyla; Kanglı, Karaevli, Yabır, Yazır veya Karluk, Onok, Türkeş, Honamlı, Horzum, Tekeli olarak geçselerdi ve topluca aynı bölgeye yerleştirilmiş olsalardı Türk Devlet geleneğine göre; yönetimi ele geçirme mücadelesinde adlarını duyururlardı.
Yörüğün aşılı aşısız zeytinine dokunma.

Bu yazı 5569 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum