KARAMANLAR’IN YERLEŞİMLERİ
Reklam
Reklam
Şerafettin Güç

Şerafettin Güç

KARAMANLAR’IN YERLEŞİMLERİ

25 Şubat 2017 - 15:14

KARAMANLAR’IN YERLEŞİMLERİ
Şerafettin GÜÇ

Karamanoğulları Tarihi Araştırmacısı
"Karaman yöresinde bulunan “Binbirkilise” bu bölgenin 1922 yılına kadar Türk Hıristiyanlar/Ortadoks için yurt edinildiğini ortaya koyuyor. Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Ankara civarları Hıristiyan/Ortadoks Karaman Türklerinin yaşadığı yerler. Bunun dışında bir kısmının İstanbul, İzmir ve Trabzon'da varlıklarını sürdürdüğü biliniyor. İsimleri Türk olan ve Türkçe Hıristiyan tapınış gösteren, Türkçe konuşan, Grek harflerini kullanarak Türkçe dini ve edebi eserler verip yayın yapan ancak karşılıklı değişime tabi tutularak Anadolu'dan göç ettirilen Hıristiyanlardı bunlar."
Kaynak
Ecevit Kılıç - SABAH
Mehmet baki 09-12-2008
“Niğde Merkez İlçeye bağlı yerleşimler; Fertek, Dilmusun (Dermusun) Telmusun (Hançerli) İlusun (İlhasan-Küçükköy), Aravan (Kumluca), Kurdunus (Hamamlı), Teneği (Yeşilburç), Sazalca (Taşlıca), Madala (Ballı), Uluağaç, Semendire (Ovacık), Hasaköy, Andaval (Aktaş), Çarıklı’dır." "Misli Nahiyesi’nde ise nahiye merkezi olan Gölcük (Limna), Misli (Konaklı), Kiçağaç, Tırhan ve Suvermez’dir. (Flogita).”
Kaynak
Emin SELAMOĞLU – Gazeteci Araştırmacı Yazar
“Balkan’lardaki Osmanlı fetihlerinin” niye bu kadar kolay olduğunu açıklamak güç değildir. Osmanlı istilası, bir yığın bağımsız kral, despot ve ufak beyin kendi yerel çekişmelerinin çözümü için dış yardım aramakta tereddüt göstermediği, politik bir parçalanma dönemine denk düşüyordu. Avrupa’nın ilk daimi ordusu yeniçeriler, Osmanlılara büyük bir üstünlük sağlıyordu ve doğrudan doğruya sultanın buyruğu altında idi. İlk dönem boyunca, Osmanlıların karşısına önemli bir devlet, ne Balkanlar’da ne de Anadolu’dan çıkmıştır.
Kaynak 
Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300–1600), Çev. Ruşen Sezer, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2002. s.17-18.
Not..: Üzerinde halen çalışmakta olduğum ve yakında baskıya girecek kitabımdan kısa paragraflar.
Ayrıca bu konuda herzaman yardımlarını/yönlendirmlerini gördüğüm Ankara Lozan Mübadeleri Derneğine/mensuplarına birkez daha buradan teşekkür ederim.

 

 

Bu yazı 5803 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum