Bu Vasıfları Yitiren Milletler...
Reklam
Reklam
Yunus Turan

Yunus Turan

Bu Vasıfları Yitiren Milletler...

03 Kasım 2020 - 13:15

Tepkisiz insan; kimseye bir yararı dokunmayan maldır, eşyadır, hayvandır. Tepkisi olmayan insan; doğrulara karşı çıkmayan, yanlışlara susan, kendine, ailesine, milletine, ülkesine, mukaddesatına hakaret-ihanet dahil, yapılan her şeyi kabullenen insandır. Açıkçası iyi ve makbul insan değildir. 

Tarihte iyi ve kötünün, doğru ile yanlışın mücadelesi hep olmuştur. Bugün de var...

Kötü olmak hiç zor değil ama iş iyi insan olmakta. Takarsınız belinize silahı, bir gramlık yüreğiniz yoktur, adam kesilirsiniz. Etrafınızda da size itaat eden, saygı duyan insanlar olur. Kendinizi bir nane zannedersiniz. Önünüze gelene efelenir, haraç toplarsınız. Kötü olmak hiç zor değil. 

Bütün dinler, yazılı veya yazısız kanunlar, kurallar, toplum baskısı denilen hadise hep, herkesçe iyi kabul edilen ortak davranışlara sahip toplumlar oluşturmak içindir. Çünkü kanun ve kurallara uyan iyi insanlar yönetilmesi en kolay olan insanlardır.  

* * *

Genellemeler tartışmaya açık konulardır lakin ben bir genelleme yapıyorum; Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Araplar, Çinliler, Faşist Almanlar, Irkçı Amerika beyazları ve diğer pek çok millet teknolojide bilimde gelişmiş olsalar dahi insani vasıflardan yoksundurlar. Çünkü yaptıkları katliamlar, insanlık dışı davranışlar ortada... 

* * *

Türk milletinin özünde taşıdığı vasıflar ise bellidir. Taşımayanların da özünde bir bozukluk vardır.

İyi insanlar; merhamet, saygı, alçak gönüllü olmak, vefa gibi insani değerleri taşır. Ülküleri, hedefleri vardır, İnanç, değer ve kültürüne sahip çıkar. 

İyi insan; güvenilir ve emin olunan kişidir. Sır tutmasını bilir, dosttur. Kendini öne sürüp her fırsatta övünmez, laf taşımaz, fitne çıkarmaz. kimseyi küçük görmez, rengi, dili, inancı, giydiği elbisesi, fakirliği nedeniyle aşağılamaz, mazlumu ezdirmez, kimseyi kırmaz, kullanmaz, sömürmez, yardımseverdir, başkalarına yaptığı yardımdan karşılık ve menfaat beklemez. Borcuna sadıktır, kimseyi zora sokmaz. Yokluk çekse de parası olmayana, fakire fukaraya, zorda kalana yardım etmek için çabalar. Komşusu açken kendisi uyuyamaz. Ağlayanın malını almaz. Başkasının namusuna kötü gözle bakmaz. Mukaddesatı için de gözünü kırpmadan ölür. Haramı bilir, helali bilir. Kul hakkına riayet eder, devletin malını kollar, gözetir. Makamından dolayı kimseye üstünlük taslamaz, yaptığı işinden dolayı da kendini aşağılık yahut alçak görmez. Hesap-kitap peşinde olmaz, olduğu gibi, göründüğü gibidir. Anasını-babasını, atasını sever, vatanını, milletini, insanı sever... 

Ağacı sever, hayvanı, yeşili sever.

Dostlarına karşı mütevazidir, vefalıdır. Kendine yapılan iyilikleri unutmaz ama kendi yaptığı iyilikleri, başkasının yaptığı kötülükleri unutur. Kin beslemez.

Devletin ve toplumun koyduğu kurallara uyar. Kırmızı ışıkta geçmez... Yolda giden, hiç tanımadığı birini karşılık beklemeden arabasına alan, yahut gözleri görmeyen birini trafikte karşıdan karşıya geçiren, bir kedi yavrusunu yolun ortasından alıp kenara koyan, sokak hayvanlarına yiyecek veren, yolda bulduğu parayı sahibine veren insanlar kötü insanlar olmazlar. 

* * *

Enkaz altında kalan birini kurtarmanın verdiği mutluluğu yahut ölmek üzere olan birini yeniden hayata döndürmenin verdiği mutluluğu başka ne verebilir?

Aç birini doyurmak, elbisesi olmayan birini giydirmek bir hamalın sırtındaki yüke el atıvermek... nasıl bir duygudur?

Ömründe hiç çikolata yememiş bir çocuğa çikolata, ayakkabısı olmayan bir çocuğa ayakkabı alıverseniz mesela...

* * *

Mazlumu ezen, fakiri-fukarayı aşağılayan, çocukları istismar eden, mukaddesatına dil uzatan, atı kırbaçlayan, sokak hayvanlarını öldüren, güçsüzü, zayıfı döven, doğruya doğru diyemeyen kötülere tepki koymak günümüzün en ihtiyaç duyulan davranış şekli olsa gerektir... 

İyi insan; torunlarının bir Türk olarak, Türklüğün kültür ve değerleri ile mücehhez, hür ve bağımsız yaşamaları için ölmeye hazır insandır.

Bunlar iyi şeyler...

Özetle iyilik yapmak iyi bir şeydir.

Çocukları, gençleri iyiliğe özendirmek yapılacak en iyi şeydir.

Namaz kılmak, oruç tutmak, ibadet etmek... hep bu iyi insan vasfını kazanabilmek içindir. 

Bu vasıflarınızı yitirdiğiniz vakit köle olmaya hazır, alelade bir topluluk olursunuz.

Devletin-milletin parasını çalan hırsız hırsızdır, kötüdür. Milletin parasıyla saraylarda yaşamak, akrabalarına, yandaşlarına kıyak çekmek iyi değildir. Milleti bölmek, ayrıştırmak, fitne-fesat yaratmak iyi şeyler değildir. Milletin inanç, kültür ve değerleri ile oynamak, istismar etmek iyi değildir. Bunların tartışılacak, kulp takılacak bir tarafı olmaz. Biz de kötüye iyi diyenlerden değiliz. Mukaddesatı için ölmeye hazır insanlar kötü olur mu? Biz her Türk gibi iyi yaşayanlardanız.

Çok yaşayın, iyi yaşayın!

Bu yazı 11492 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum