EVLİYA ÇELEBİ'NİN EL YAZISINDA GELİŞMELER BİR BAŞKA...
Reklam
Reklam
Yusuf Yıldırım

Yusuf Yıldırım

EVLİYA ÇELEBİ'NİN EL YAZISINDA GELİŞMELER BİR BAŞKA BAHARA KALDI

16 Mayıs 2017 - 14:31

EVLİYA ÇELEBİ’NİN EL YAZISINDA GELİŞMELER BİR BAŞKA BAHARA KALDI
Yusuf YILDIRIM

Pir Ahmet Camiinin restorasyonuna ve bu camideki olan Evliya Çelebi’nin Türkiye’de tek kalan el yazısının korunmasına yönelik aşağıdaki sorular, Vakıflar Konya Bölge Müdürlüğüne BİMER ve e-mail yoluyla tarafımdan sorulmuştur.
1- Pir Ahmet Camii ve Hatun Hamamı'nın restorasyonun restorasyonunun bitip kullanıma açılacağı kesin tarih nedir?
2-Restorasyonun yedinci yıla uzamasındaki etkenler nelerdir?
3-Pir Ahmet Camii Kapı sövesine mürekkeple yazılmış 20 kadar yazının içeriği ve niteliği hakkında bilgi sahibi misiniz? Neler yazdığını söyler misiniz?
4-Bu yazılardan en önemlisi olan Evliya Çelebi'nin notunun Türkiye'de ve dünyadaki yerini biliyor musunuz?
5-Evliya Çelebi'nin notu restorasyon sırasında zarar gördü. Yazının zarar görmemesine yönelik niçin önlem almadınız?
6-Evliya Çelebinin yazısının korunmasına yönelik ürettiğiniz proje nedir?
KONYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ CEVABî YAZISI
Söz konusu cami, hamam ve kavas evi imar planında Kale alanı olarak gösterilen, Kentsel – Arkeolojik sit alanında kalmasından dolayı gerekli plan tadilatlarının yapılması, tadilat projelerinin Koruma Kurulu tarafından onaylanması, tevhid ve ifraz işlemleri sonrasında Karaman Belediyesi ile hisseli hale geldiğimizden hisse devirleri de giderilmiş olup; İdaremizce restorasyon işinin tasviyesi yapılarak ivedilikle yeniden 2017 yatırım programı içinde yer alan cami, hamam ve kavas evi yeniden ihale edilerek gerekli restorasyon ve gazete yazılarına konu önlemler ve koruma çalışmaları İdaremizce yapılacaktır.
Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün verdiği cevaptan nasıl bir sonuç çıkmaktadır?
Cami, hamam ve kavas evinin restorasyonuna 2012 yılında başlanmıştır. İlgili mekânların arsalarının bir bölümü Karaman Belediyesi ile hisselidir. Hisselerin birleştirilmesi her nedense 2017 yılını bulmuştur.
Hisseli arsaların birleştirilmesi işleminde belirtilen kurumların süreci rutinde yürüttüğü anlaşılmıştır. Yani konunun önemine binaen bir an evvel çözüme kavuşturulması yönünde bir çabaya girilmediği sonucu ortaya çıkmaktadır.
Bu arada hem hamamın hem de caminin restorasyonu durmuştur.
Bu süre içinde başıboş ve denetimsiz kalan tarihi eserler; tinerci, ayyaş gibi insani etkenler başta olmak üzere her türlü dış etkiye karşı savunmasız korumasız bırakılmıştır. Hala da öyledir.
Devamında Hacı Ömer Ağa’nın tarihi evi yanmıştır.
Beş yıllık süre içinde Evliya Çelebi’nin el yazısı zarar görmüş ve yok edilme tehlikesi geçirmiştir.
Bu tehlike halen sürmektedir.
Konu, yerel ve ulusal medya gündeminde işlenmesine rağmen yeterli hassasiyet oluşmamıştır.
Şu duruma göre Pir Ahmet Camii ve Hatun Hamamının restorasyonu 2017 yatırım programında olsa da restorasyonun bitirilmesi 2018 yılına sarkacak gibidir.
Çok daha vahim olanı şudur ki, Karaman kültürel mirasına sahip çık(a)mamaktadır.
Maalesef kaybeden de Karaman’dır.


 

Bu yazı 16093 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum