İslam ve Psikiyatri Bilimi Aşka Nasıl Bakar?-3
Reklam
Reklam
İbrahim Yıldırım

İbrahim Yıldırım

İbrahim Yıldırım

İslam ve Psikiyatri Bilimi Aşka Nasıl Bakar?-3

22 Temmuz 2020 - 13:30

Sevgili dostlar,

Mutasavvıfların ve sufilerin mistik hezeyanlarına  (mystic delusions) diğer bir örnek sufi mutasavvıf Celalettin’i Rumi’dir. Onun hezeyanlarından örnekler:

Celalettin’i Rumi: “Ey nazik kız, ey onun güzelliği! Allah’ı özlemekten ve aşk dininden daha yüce din yoktur” der.’’ Aşk bütün dinlerin özüdür. Din edindim kendime aşk dinini” der. Türbesinin giriş kapısının üstünde ‘’Aşkın Kâbe’si’’ yazar. Buda aşk dininin Kâbe’si olarak yorumlanır.

Celalettin’i Rumi kendi kitabını takdim ederken Kur’an ile kıyaslar. Mesnevinin mukaddimesini, Kur'an’a verilen değer ve sıfatlar aynen Mesneviye verilmiştir. O da kitabının Allah katından indirildiğini söyler.

Celalettin’i Rumi, Mesnevi’si kitabının başında, dibacesinde şöyle över;

“Bu kitap Mesnevi kitabıdır, mesnevi, hakikate ulaşma ve yakin sırlarını açma hususunda din asıllarının, asıllarının asıllarıdır. Tanrı’nın en büyük fıkhı (Fıkh-ı Ekber, hem şeriat hem de akaid kitabıdır), Tanrı’nın en aydın yolu, Tanrı’nın en açık burhanıdır.”

Celalettin’i Rumi hezeyanını artırarak Mesnevisinin Kur’an’dan üstün olduğunu iddia eder bunu kabul etmeyenlere çok kötü küfürlü sözler söyleyerek öfke kusar. Mesnevisini Kur’an gibi görmeyenlere karşı çok serttir.

Celalettin’i Rumi’nin oğlu Sultan Velet bunu şöyle anlatıyor;

“Bir dostu; ‘Mevlana neden Mesnevi’ye Allah kelamı diyor, böyle demese daha iyi olacak, başkalarına izah etmekte zorlanıyoruz’ der

Bunu duyan Mevlânâ şöyle çıkışır;

“Ey eşşek, niye Kur’an değildir?

Ey köpek, neden Kur’an değildir?

Ey kahpenin dölü, niye Kur’an değildir?

Sonra da şöyle ilave eder,

“Bizim Mesnevi’miz Kur’an’dan daha yücedir ve onu Kur’an görmeyen eşektir” der.

(Mikail Bayram, Anadolu İslam Algısının Oluşumunda Celaleddin-i Rumi, 1-2. Mikail Bayram hoca Rumi konusunda uzmandır, belgesiz ve bilgisiz bir şeyi ne yazar ne söyler. )

İlahi aşka düştüğüne inanan insanlar hezeyanlar birincil olarak büyüklük, erotik, kıskançlık, somatik ve karışık içerikli olabiliyor. Celalettin-i Rumi de erotik ve pornomsu hezeyanlar ve fanteziler oldukça bol. İnternetten, mesnevideki Rumi’nin fantezilerini görmek mümkün, isteyen araştırsın.

Alın size iki hezeyana /düşünce sapıklığına düşmüş, sözde insanlığa ve Müslümanlara rol model olduğu ve olması gerekli diye lanse edilenlerin aralarında geçen sahne:

........C. Rumi de Şems’in yanına girdi. Şems şahane bir çadırda oturmuş, çıplak halde olan Kimya hanımla sevişiyordu. Bu durumu gören Rumi hayret içinde kaldı ve çadıra girmekten vazgeçti. Bir süre sonra Şems, Rumi’yi içeri çağırdı. Rumi İçeri girdiğinde Şems’ten başkasını görmedi. Bunun sırrını sordu, Kimya nere gitti dedi. Şems: “Yüce Tanrı beni o kadar sever ki, istediğim şekilde yanıma gelir. Biraz öncede Kimya Hatun suretinde gelmişti sen onu gördün” dedi.                                                                                 “İşte Bayezidi Bistami’nin durumu da böyledir. Tanrı ona da sakalı bitmemiş genç oğlan halinde görünürdü” buyurdu. (Menakip-ül Arifin Ahmet Eflaki 1. Cilt)

Mutasavvıfların meşhurlarından İmamı Rabbani denen kişi Mektubat’ının birinci mektubunda kadının mahreminde/vajinasında Allah’ın göründüğünü söylüyor(erotik hezeyan/sapıklık). Eski Hint ve eski kültürlerde kadının vajinasına tapınma inançları var idi.

İmamı Rabbani de İslam dininin genetiğiyle oynayan İslam’ın genetiğini değiştirip kendi hezeyan anlayışlarına göre din uydurup biz Müslümanlara İslam dini diye yutturan meşhur mutasavvıflardandır. Pek çok tarikat ve sofi tarafından baş tacı yapılan bir mutasavvıftır. İnternetten araştırılabilir.

Tasavvuf yolu, birçok kez görüldüğü üzere, araya aracılar koyarak, Zerdüştlük, Budizm ve Hinduizm gibi inanç sistemlerinin felsefeleriyle İslam’ı yaşamaya çalışmak ve özünde Allah’tan uzaklaşmaktır.

 Devamı bir sonraki Paylaşımımızda olacak inşallah, tekrar görüşmek dileğiyle.

Hoşça, dostça ve sevgiyle kalın.

 

Bu yazı 19157 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum