Eğitimde Geleceğe Bakış-2 - Eğitimde Yeni Boyut 'Proaktif...
Reklam
Reklam
İbrahim Yıldırım

İbrahim Yıldırım

İbrahim Yıldırım

Eğitimde Geleceğe Bakış-2 - Eğitimde Yeni Boyut 'Proaktif Eğitim'

07 Eylül 2019 - 10:42

İbrahim Yıldırım

Bundan önceki paylaşımımızda Misyonumuzun   yani sorumluluğumuzun; Sıradanlıktan Kurtularak Doğru-Dinamik- Sağlıklı- Üretken-Proaktif  ve  Özgür Düşünebilmeyi, Bilgi Kullanabilmeyi ve Üretebilmeyi Eğiterek Öğretmek..!olduğunu, Vizyonumuzun yani amacımızın  ise; Doğru, Dinamik, Özgür,  Sağlıklı, Proaktif ve Vizyoner Düşünerek İnsanlığa Evrensel Değerler Üretebilecek , Çekirdek Bir Toplum Oluşturmak..!diye vurgulamıştık.(EĞİTİMDE GELECEĞE BAKIŞ-1 okunmamış ise okunması ve üzerinde düşünülmesi önerilir.)

Düşüncenin ve başarmanın öğretilebilir, öğrenilebilir, eğitilebilir, kontrol edilebilir ve yönetilebilir bir süreç olduğunu savunmuştuk.Evetoyunsal aktivitelerle proaktif eğitim yöntemi ile bu son derece kolay ve mümkün.

PROAKTİF EĞİTİMDE ÖZGÜR DÜŞCE ÖNEMLİDİR?!

Toplumumuzun bilim teknoloji üretemeyişinin sebebi sıradanlık ve vasatlıkbataklığına saplanmış olmamız. Bunun da en büyük nedeni düşünmeyi unutmuş/unutturulmuş olmamızdır. Sorun burada; çünkü yıllardır baskılarla, yanlış eğitim ve öğretim yöntemleri ile düşünce özgürlüğünü kısıtlayıp düşünebilme yetisini körelterek insanımıza ve topluma ‘’Düşünmeyi Unutturduk.’’ Düşünmeyi unutarak aklımızı da körelttik. Aklımız işlevselliğini kaybedince ne bilim ne de teknoloji üretebilir olduk. Vasat düşüncelerle sorunlara vasat çözümler üretilen vasat düşüncenin hakim olduğu toplumlar da sağlıklı gelişmelerin olması elbette beklenemez.Zira Düşüncenin kalitesi yaşamımızdaki olayların ve sonuçların kalitesini belirler

Proaktif eğitim kişiye proaktif yaklaşım yetisi kazandırır. Proaktif yaklaşıma sahip olan insanlar olaylar olmadan önce; bilgi toplar, derin düşünür, analiz eder, karar verir, planlar, hazırlanır, ön görür, önlem alır ve eyleme geçer.

Proaktif eylem, aynı zamanda önceden planlanmış, bilinçli bir amaca dönük davranma ve çalışma anlamına gelir. Esas olan harekete geçme zorunluluğu olmadan önce erken davranmaktır. Proaktiflik davranış ve eylemlerimizin bilinçli kontrolü anlamına da gelir. 

Sevgili dostlar,

Hedef Genç Nesil! Dünya’da herkesin hedefi gençliktir. Çünkü gençlik gelecek demektir. Gençleri kazanmak geleceği kazanmak anlamına gelir. Tam tersi de geçerlidir. Gençleri kaybetmek geleceği kaybetmek anlamına gelir.

Dünya ve insanlık için iyi ve faydalı şeyler yapmak isteyenlerin hedeflerinde de gençler var, kötü niyetli insanların hedeflerinde de gençler var. Televizyonlarda ki veya her tür reklamların amacı da gençleri müşteri yapabilmektir. Yeni icatların müşteri hedef kitlesi de gençlerdir.

Herkesin hedefinde gençlik var iken anne-babalar ve toplum olarak GENÇLİĞİ ihmal etmemeliyiz. ZiraGENÇLİĞİ İHMALEDEN BİR ÜLKE GELECEĞİ İHMAL ve İMHA EDER.

Ülkemizin hem okul hayatında hem hayat okulunda başarılı olan özgüveni olan gençlere ihtiyacı var. Okul hayatında başarılı olan pek çok genç hayat okulunda başarılı olamıyor. 

Teknolojiye hakim olan, ama ona mahkum olmayan bir gençlik yetiştirmeli. Tarih bilgiye ve teknolojiye hakim olma ve yönetme savaşıdır. Bunun için ‘’PROAKTİF EĞİTİM’’

Proaktif eğitilen nesil gücünü bilgisinden, ilkelerinden ve değerlerinden alır, başkalarının gölgesine sığınmadıkları gibi, yanlışların hamallığını da yapmazlar.

Şu bir apaçık bir gerçek gelecek insana yatırım yapan, insanı yaşatmaya çalışanların olacaktır. Bu sürecin dışında kalanlar ancak ölmeyi ve öldürmeyi düşünebilirler.

İnsanlığın akışını belirleyen toplumlar bilim ve teknoloji ile “güç” üretirken, sadece tüketerek var kalanlar yabancı güçlerin ve hatta bilginin bile esiri olurlar.

Çorak toprakta nasıl çiçek yetişmezse; cehaletin, zulmün ve tembelliğin meşrulaştırıldığı, teşvik edildiği yerde de insanlık gelişemez. Kanıma göre “En Büyük Günah Tembelliktir.”

Not: Proaktif Eğitim Yönteminde hangi yaş guruplarında neyin-nasıl uygulanacağı ilerdeki paylaşımlarımızda açıklanacaktır lütfen takip etmeye devam edin.

Sevgili Dostlar PROAKTİF EĞİTİMLE ilgili paylaşımlarımız devam edecek. Sizlerden istirhamım bu bilgileri paylaşalım. Ola ki zihinlerde filizlenerek yarınlara ışık olur. Hoşça, Dostça ve Sevgiyle kalın İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle.

Bu yazı 5935 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum