Eğitimde Geleceğe Bakış-1 Eğitimde Misyon Ve Vizyon
Reklam
Reklam
İbrahim Yıldırım

İbrahim Yıldırım

İbrahim Yıldırım

Eğitimde Geleceğe Bakış-1 Eğitimde Misyon Ve Vizyon

02 Eylül 2019 - 13:30

İbrahim Yıldırım

Sevgili dostlar,

Yirmi birinci yüzyılda dünyada ekonomiden eğitime, eğitimden yönetime pek çok şey kökten değişiyor ve dönüşüme uğruyor.  Hiçbir şey eski, babadan kalma yöntemler veya geleneksel yollarla yürümüyor. Günün sorunları geçmişin yöntemleriyle çözülemiyor.

Bu açmazdan çıkmanın yolu farklılaşmaktır, fark yaratmaktır. Bu da ancak ‘’Yaratıcılık ve İnovatif’’ düşünce güçlerini Proaktif davranış ve eylemlerledesteklemekle mümkündür. Zira Yaratıcılık, davranışlarımızın bilinçli kontrollü yönetilmesi iken;  Proaktiflik davranış ve eylemlerimizin bilinçli yönetilmesidir.

Başarılı olmanın ilk anahtarı bir amaç ve hedefin olmasıdır. İnsan olmak, yaşama anlam yükleme sorumluluğunu getiriyor. Hedef belirlemek yaşamı anlamlı kılar. Amaç ve hedef net olmayınca sorumluluk bilinci gelişmiyor projeler başarısızlıkla sonuçlanıyor, emekler boşa gidiyor insanımız fert olarak vede toplum olarak boşluğa düşüyor.

Gerek bireysel yaşamda gerekse iş hayatında çok önemli kavramlar vardır. Bu kavramların tanımı doğru yapılmaz ve içeriği doldurulmaz ise veya tanımı doğru yapılıp içeriği doldurulsa bile, uygulanıp gerçekleştirilmediği takdirde ne kişiye, ne kuruma ne de iş hayatına olumlu bir katkı sağlamaz.

İnsan yaşamının, kurumların ve iş hayatının ilk sıralarında yer alan önemli kavramlardan birisi “MİSYON” diğeri ise buna bağlı “VİZYON” dur.

Misyon bir kimsenin, kurumun veya kuruluşun var olma nedenidir, yapması gereken, beklenen görevidir. Misyonun tanımında varlık sebebi çok iyi tanımlanması gerekir.

Bu tanımlamada ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığı açık ifade edilmelidir.

NEDEN+NASIL+KİME+NE=MİSYON ifadesidir. Misyon ifadesi bir kurumun veya kuruluşun hizmet alanını gösterir, kurumundeğişmez karakterini belirler.

İyi tanımlanmış bir MİSYON yeni VİZYONLARIN oluşmasını sağlar.

İnsan yaşamına, kurumların başarısına ve iş hayatına yön veren diğer kavramsa “VİZYON” dur.  Vizyon bu günden yarını tahayyül ederek geçmişle geleceğe kurulan bir köprüdür.  Başka bir deyişle; vizyon geleceği planlamak ve yapılandırmaktır.

Milli Eğitim Kurumunun öncekilerde olduğu gibi olduğu bir arayış ve çaba içerisinde olduğu ortada. Ben 0-100 yaş arasına uygulana bilecek öğretim değil eğitim ve gelişim ağırlıklı  “OYUNSAL AKTİVİTELERLE PROAKTİF EĞİTİM VE GELIŞİM YONTEMİ” içerisinde Misyon ve Vizyonu şöyle belirleyip tanımladım:

MİSYONUMUZ(SORUMLULUĞUMUZ); Sıradanlıktan Kurtularak Doğru-Dinamik- Sağlıklı- Üretken-Proaktif  ve  Özgür Düşünebilmeyi, Bilgi Kullanabilmeyi ve Üretebilmeyi Eğiterek Öğretmek..!

Zira; düşüncenin ve başarmanın öğretilebilir, öğrenilebilir, eğitilebilir, kontrol edilebilir ve yönetilebilir bir süreç olduğuna bilimsel veriler ve uygulamaların neticesinde ortaya çıkan olumlu sonuçları gözlemleyerek inananlardanım.   

VİZYONUMUZ(AMACIMIZ); Doğru, Dinamik, Özgür,  Sağlıklı, Proaktif ve Vizyoner Düşünerek İnsanlığa Evrensel Değerler Üretebilecek ,Çekirdek Bir Toplum Oluşturmak..!

(insan, değer ürete bildiği kadar insan olabilir!) 

Sevgili Dostlar Eğitimle ilgili paylaşımlarımız devam edecek. Sizlerden istirhamım bu bilgileri paylaşalım. Ola ki zihinlerde filizlenerek yarınlara ışık olur. Hoşça, Dostça ve Sevgiyle kalın.

İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle.


Bu yazı 5896 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum