10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Reklam
Reklam
Ahmet Küçükcicibıyık

Ahmet Küçükcicibıyık

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak 2021 - 13:20

Demokrasilerin temel bileşenleri; yasama, yürütme, yargı, basın ve sivil toplum kuruluşlarıdır.

Basının, demokrasiler içinde dördüncü kuvvet olarak yadsınamaz rolü,  toplumsal yaşamın temel teminatları arasında yer almaktadır.

Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan gazetecilik, kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleğidir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği bir çağda kadına, çocuğa, engelli ve yaşlılarımıza, şehit yakınları ve gazilerimiz ile tüm çalışanlara yönelik her türlü pozitif ayrımcılığın geliştirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması, hepimizin ortak sorumluluğu olmalıdır.

Kamu adına hareket ederek, doğru ve objektif haberlerle kamuoyunu bilgilendirerek  şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna önemli katkılarda bulunan  gazeteciler toplumun gözü, kulağı ve sesidir. Basın ve gazeteciliğin haber vermenin ötesinde kamuoyu bilinci oluşturmak adına çok önemli bir görevi de üstlenmektedir.

İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesi gören gazeteciler bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadırlar.

 Basın, günümüzde internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşmıştır.

Özellikle kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesinde basın mensuplarına çok büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu kapsamda Ülkemizde, bölgemizde ve İlimizdeki gelişmelerin doğru şekilde algılanıp yorumlanması ve halkımızın bilgilendirilmesinde yerel gazetelerin de etkin bir rolü bulunmaktadır.

Her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısıyla basın camiası, Ülkemizin ve İlimizin, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınması için yürütülmekte olan çalışmalar ve projelerin paylaşılması ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesinde de büyük ölçüde katkı sunmaktadır.

Basın özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin korunması ve geliştirilmesi, demokratik toplum düzeninin en önemli gereklerinden biridir. Bu husus aynı zamanda, ülkemizin itibarının yükselmesiyle de doğrudan ilgilidir. Basının, yaşanan sorunları özgürce ele alabilmesi ve kamuoyunun dikkatine sunabilmesi, yapılan yanlışları azaltacaktır.

Basın özgürlüğünün korunması kadar önemli bir başka husus ise bu özgürlüğün istismar edilmemesi yanında, doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, toplumun ve bireylerin hakkını gözetme gibi ilkelerine uymak ve bağlılık gerektirir.

Tüm bunların yanı sıra, basın ve gazetecilerin her geçen gün artan sorunlarına da biran evvel çözüm bulunması gerekmektedir. Bu arada İnternet Medyası ile ilgili yasal düzenlemelerin biran önce yapılarak bu alanda emek veren Medya mensuplarının haklarının korunması gerekmektedir.

Basın çalışanlarının sorunlarının çözülmesi, haklarının iyileştirilmesi, hak ettikleri hayat şartlarına ve çalışma ortamlarına kavuşturulması basını daha da güçlü kılacaktır.

Pandeminin her sektörü olduğu gibi özellikle yerel basınımızı da ciddi manada etkiledi. Buna rağmen görevini en iyi şekilde icra eden Karaman Basın Kuruluş ve Gazeteci meslektaşlarımın ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. 

Bu yazı 16021 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum