Reklam
Reklam

Ünver, "CHP tüm emekçilerin yanındadır"

Ünver, "CHP tüm emekçilerin yanındadır"

Ünver,
Editor: Murat Özünal
07 Şubat 2020 - 15:30

CHP Karaman Milletvekili Av. İsmail Atakan Ünver, madenler konusunda açıklamada bulundu.

Ünver, yaptığı açıklamada, "Gerek yerel basınımıza yansıyan haberlerden gerekse de bana ulaştırılan bilgilerden öğrendiğim üzere Ermenek ilçemizde bir grup maden işçisi kardeşimiz uzun süredir maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eyleme geçmiş. Tüm dayanışma duygularımla eylemdeki işçi kardeşlerimi selamlarken şu hususları tüm kamuoyumuzun bilgisine sunmak istiyorum.

Bilindiği üzere, Ermenek’te 28 Ekim 2014 yılında meydana gelen maden faciasının üzerinden 5 yıl geçti. Aradan geçen sürede madencilik sektörü ve Ermenek ekonomisi derin yaralar aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletimin temsil hakkını kazandığım günden bu yana birçok konunun yanı sıra; Ermenek ve maden sektörünün sorunlarını hem TBMM kürsüsünde hem de yazılı soru önergesi ile gündeme getirip, bu sorunlara çözüm üretilmesi hususunda çaba sarf ettim.

Fakat bugüne kadar ülkeyi yönetenler Ermenek ile ilgili çağrılarımızı değerlendirmeye almamış, Ermenek halkını ve maden sektörünü kaderine terk etmiştir. 1 Kasım 2019 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na verdiğim soru önergesi ile Ermenek’te madencilik sektörünün bitme noktasına gelmesinin sebeplerini, Ermenek ekonomisinin can damarı olan sektörün kamu eliyle tekrar işletilmesi hususunda bir çalışmanın olup olmadığını ve Ermenek halkına yeni geçim kapısı olması için maden sektörünün yerini alabilecek girişim, proje ve teşvikleri sordum. Yazılı soru önergemi yanıtlayan Bakanlık, “Maden sektörünün yerini alabilecek girişim ve projelerin desteklenmesi, teşvik edilmesi konusu Bakanlığımız yetki ve sorumluluğunda bulunmamaktadır.” şeklinde cevap verip diğer iki sorumu ise yanıtsız bıraktı.

Gelinen noktada maden faciasından önce faal olan 8 kömür ocağı 2’ye; 2700 olan çalışan madenci sayısı ise 150 civarına düşmüştür. Yine madencilik sektörüne bağlı olarak nakliye sektörü de işsizlikle mücadele etmektedir. Uyarı ve tavsiyelerimizi gündemine almayan hükümetin kayıtsız tavrı sonucu bugün, ne yazık ki; maaşlarını dahi alamayan madencilerimiz eyleme başlamıştır. Cevabını aradığım soru şudur: En önemli geçim kaynağı maden ocakları olan Ermenek halkı kimin sorumluluk alanında? Doğrusu, bunu merak ediyorum.

Vatandaşın sorunlarını görmezden gelip sorumluluğumda değilsin diyenler, ülkemizi güçlü bir sosyal devlet olma olgusundan gittikçe uzaklaştırmaktadır. İşsizlikle ve geçim zorluğuyla mücadele eden yurttaşına sırtını dönenlere hatırlatmak isterim ki, Anayasamızın 49. Maddesi; “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” hükmüyle görevi devlete ve dolayısıyla devleti yönetenlere yüklemektedir.

Başta maden sektörünün içine düştüğü çıkmazla mücadele eden Ermenek halkı olmak üzere tüm hemşehrilerim şunu bilmelidir ki; geçmişten bugüne hak, hukuk, adalet peşinde yürüyen Cumhuriyet Halk Partisi, tüm emekçilerin yanındadır. Bu süreçte de haklarını almak için eylem yapan madenci kardeşlerimizle dayanışma içinde olacağız. Bundan sonra da Ermenekli hemşehrilerimin içinde bulunduğu hali anlatmaya, maden sektörünün düştüğü içler acısı durumu gündeme getirmeye, çözüm aramaya devam edeceğim. Haklarını alamayan, evine ekmek götüremeyen, bakkala, manava borcunu ödeyemeyen işçi kardeşlerimiz yalnız değildir. İşçiyi çalıştıran işveren de devleti yönetenler de bu çığlığı duymalı, işçi kardeşlerimizin derdine çare üretmelidir.

Emeğin istismarının ve sömürüsünün son bulduğu bir Türkiye’de yaşamak dileğiyle, tüm dayanışma duygularımla emekçi kardeşlerimi ve ailelerini selamlıyorum." dedi. 

Bu haber 2028 defa okunmuştur.