Reklam
Reklam
Reklam

TBMM'DE KARAMAN KONUŞULDU

 CHP’li 27 milletvekilinin imzasıyla CHP Grubu adına verilen Karaman’ın Sorunları ve Çözüm Yolları ile ilgili

TBMM'DE KARAMAN KONUŞULDU

 CHP’li 27 milletvekilinin imzasıyla CHP Grubu adına verilen Karaman’ın Sorunları ve Çözüm Yolları ile ilgili

TBMM'DE KARAMAN KONUŞULDU
Editor: Uyanış Haber Merkezi
21 Mart 2018 - 09:14

Meclis Araştırması açılması yönündeki önerge bugün TBMM’de görüşüldü. Önerge sahipleri ve CHP Grubu adına Denizli Milletvekili Kazım Arslan konuştu. CHP Karaman İl Başkanı İsmail Atakan Ünver;
    "Denizli Milletvekilimiz Kazım ArslanKaraman’ın tarımsal sulama sorunundan, ilçelerle (Taşeli bölgesindeki) direkt karayolu bağlantısının sağlanamamasından, Ermenek yolunun bitirilememesinden, 2014’te başlayıp bitirilemeyen hızlı trenden, 2013’te başlayıp bitirilemeyen adalet sarayından, çevre sorunundan, HES Barajı (Göktepe) ve termik santral (Akçaşehir-Ayrancı) sorunundan, Karaman’ın Avrupa’nın havası en kirli 10 kentinden biri olmasından, Karaman’a İbrala Barajı’ndan sağlanacak içme suyu projesinin bitirilememesinden, potansiyelinin değerlendirilememesi nedeniyle Karaman’ın beklenen hızda büyüyememesinden bahsetti.
    Önergeyle ilgili olarak AKP Grubu adına ise Karaman Milletvekili Recep Şeker konuştu:
    16 yıllık genel iktidarın sonunda hep görmeye ve duymaya alışık olduğumuz şekilde bir takım rakamlar verildi, pembe bir tablo çizildi, değinilen sorunların hiçbiri cevaplanmadı ve yine cak-cek-cuk denildi. Önerge AKP’nin oyları ile reddedildi.
    2 - 3 - 4 Aralık 2016 tarihlerinde Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Denizli Milletvekili Kazım Arslan, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’ten oluşan CHP heyetinin, Karaman ve ilçelerinde bir dizi incelemeler yaparak Karaman’ın sorunları ile ilgili gerçekleştirdikleri çalışma sonrasında sözkonusu önergeyi hazırlayarak Meclis Başkanlığı'na sunmuşlardı.
    Karaman'ımızın sorunlarının Meclis çatısı altından dile getirilmesini sağlayan CHP Meclis Grubuna ve Milletvekillerimize teşekkür ederim."dedi.
    ÖNERGE:
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
    Karaman ilimiz, coğrafi konumunun sağlayabileceği ekonomik potansiyelini hatalı politikalar nedeniyle harekete geçirememiştir. İl merkezi ve ilçeleri ulaşım, altyapı, istihdam, tarım ve hayvancılık, sanayileşme alanlarında hedeflediği sıçramayı gerçekleştirememiştir. Karaman, Türkiye genelindeki nüfus artış hızı, genel ortalamasının altında seyreden yapısıyla göç vermekte, bölgesinde ekonomik cazibe merkezi olabilecek kamu ve özel sektör yatırımlarına yönlendirilecek bir çalışmaya ihtiyaç duymaktadır. Karaman ekonomisi olağan yatırımlar dışında büyüyememekte, sermaye çekememekte, çoğunlukla tarıma dayalı bir ekonomiyi sürdürmektedir. Esnafından üreticisine, hayvancısından işletmecisine kadar vatandaşımız Karaman’ın potansiyelinin harekete geçirilemediğinden dert yakınmakta, kısırdöngüye dayalı ekonomiden şikâyet etmektedir.
    Karaman’da büyük katma değer yaratan işletmeler ve fabrikalar ne yazık ki yoktur. Kentin başta tarım ve hayvancılık olmak üzere Konya Ovası’nın kalkınma hamlesinden geride kaldığı, istenen büyümeyi sağlayamadığı görülmektedir. Karaman, işsizliğin yoğun yaşandığı bir şehir değildir ancak tarım kesiminin ve esnafın ekonomik krizi doğrudan yaşadığı açık bir gerçektir. Karaman tarımda sulama, üretim maliyeti, destekleme ve pazar sorununu doğrudan yaşamakta olup kent, Konya Ovası’nın üvey evladı konumuna sürüklenmekten hoşnutsuzdur.
    Karaman’da tarımın sulamaya dayalı olup sulama kuyularının bol miktarda çektiği su seviyesi düşmüş, desteklemeler yetersiz kalmış, kiraz ihracatı dış politikadaki hatalardan doğrudan etkilenmiştir. Bu nedenle ildeki tarımın suya çok ihtiyacı olan ürünlerden ziyade, az su isteyen kuru tahıl ürünlerinin ekilmesinin teşvik edilmesine dönük politikalara ihtiyacı vardır. Sulama sorununun olduğu Karaman’da üreticiye ısrarla, şeker pancarı ve mısır ektirilmesi, tarımın geldiği tablonun özetidir. Hububata yönelik teşviklerin Karaman’da daha yapılması tarım kesimini rahatlatacaktır. Konya-Karaman hattında sulama sorunun çözüme kavuşturulmasına yönelik politikaların saptanması ayrı bir önem taşımaktadır.
    Karaman’ın çevre sorunları, Ayrancı ilçesi ve Göktepe Beldesi başta olmak üzere, insan yaşamını, sulamayı, doğal dengeyi bozabilecek, göçü arttırabilecek düzeyde olup yöre halkının da karşı çıktığı HES, termik santral projelerinin gözden geçirilmesi, yasama organının aktif sorumluluk alması gerekmektedir. Karaman’ın ulaşım ve otopark sorunu had safhadadır. Kent, kendi merkezinden ilçelerine dahi başka illerin sınırlarından geçilerek ulaşılan bir konuma itilmiştir. Kendi ulaşım ağına kavuşamamış Karaman’da Ermenek’e Konya üzerinden gidilip Mersin üzerinden geri dönülmekte, yol dört saate yakın sürmektedir. Karaman’da Taşeli’yi Karaman’a bağlayan direkt yol yoktur ve tüm ısrarlara karşın bu yol yirmi yedi yıldır tamamlanmamıştır. Karaman’da belediyecilik sorunları, özellikle muhalefet partisi belediyeleri bakımından son derece yüksek seviyededir. CHP Belediyeleri, Akçaşehir, Kazancı ve Göktepe Belde Belediyeleri, iktidarın yoğun baskı ve yıldırmasıyla karşı karşıyadır
    Yukarıda ifade edilen farklı konular bağlamında Karaman ilinin sorunlarının tespiti, kentin coğrafi potansiyelinin tarım, ticaret, sanayi, çevre, ulaşım, yerel yönetimler bağlamında harekete geçirilmesine dönük kamu politikalarının oluşturulması amacıyla, Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.
Muharrem ERKEK - Çanakkale Milletvekili
Durmuş Fikri SAĞLAR - Mersin Milletvekili 
Kazım ARSLAN - Denizli Milletvekili 
Mahmut TANAL - İstanbul Milletvekili


 


Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum