Reklam
Reklam

Taşınmazın Açık Artırma İlanı

Taşınmazın Açık Artırma İlanı

Taşınmazın Açık Artırma İlanı
Editor: Murat Özünal
09 Temmuz 2020 - 11:05

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                             : Karaman İl, Merkez İlçe, 104 Ada, 6 Parsel, BARUTKAVURAN Mahalle/Köy,

satışa konu 104 Ada 6 Parsel nolu taşınmazın kadastral paftaları ve yerinde yapılan tespitlere göre, düzgün dikdörtgen biçiminde, topografik olarak hafif eğimli bir arazi üzerinde konumludur. Elektrik, yol ve su altyapılarından istifade edebilmektedir. Karaman Organize Sanayi Bölgesi?nden güneydoğu yönde ~5 km ilerlendiğinde, Barutkavuran köyü girişinde sol cephede konumludur. Asfalt yol üzerinde konumludur. Güneybatı yönden yola 25 m cepheli, derinliği ~44 m'dir. 1.086,00 m2 alana sahiptir. Parsel çevresi tel, çit vb herhangi bir sınırlayıcı ile çevrili değildir. Bir kısmı tarla olarak sürülmüş vaziyettedir. Taşınmaz Karaman kent merkezine ~15 km mesafededir. Ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Yakın çevresinde benzer nitelikte parselasyonu yapılmış imarlı boş arsalar ile, 1-2 katlı kırsal nitelikli yapılar bulunmaktadır. Borçlu hissesi tamdır.

Yüzölçümü                            : 1.086 m2

İmar Durumu                       : 1/1000 ölçekli imar planı bulunmaktadır. İl Özel İdaresi'nde incelenen paftasına

göre, Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0,30 KAKS:0,90 yapılaşma koşullarında Konut Alanı lejantında kalmaktadır.

Metin Kutusu: Kıymeti
KDV Oranı
Kaydındaki Şerhler
1.	Satış Günü
2.	Satış Günü
Satış Yeri
: 43.440,00 TL

: %18

: Tapu kaydında mevcuttur.

: 24/08/2020 günü 14:00 - 14:05 arası

: 21/09/2020 günü 14:00 - 14:05 arası

: Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

Satış şartları :

1-     İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tradresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-     Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-     İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-    Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-    Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1480 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Bu haber 319 defa okunmuştur.