Reklam
Reklam

Nure Sofi Türbesinin Onarımına Nisan Ayında Başlanacak

2020 yılı Mayıs ayı itibari ile çalışmalara başlanacak

Nure Sofi Türbesinin Onarımına Nisan Ayında Başlanacak

2020 yılı Mayıs ayı itibari ile çalışmalara başlanacak

Nure Sofi Türbesinin Onarımına Nisan Ayında Başlanacak
Editor: Murat Özünal
26 Ekim 2019 - 10:52

Nure sofi türbesinin restorasyon projeleri Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. 2020 yılı Mayıs ayı itibari ile çalışmalara başlanacak.

Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Sözkesen; Adana Vakıflar Bölge Müdürüyle görüştüğünü, projenin onaylandığını ve Nisan ayında çalışmaların başlayacağını belirtti.

Bilgi notunda şu ifadelere yer verildi:

"Mülkiyeti mazbut Nureddin Sofi Vakfına ait ve tapunun Mersin İli, Mut İlçesi, Yalnızcabağ Mahallesi, Değirmenlik Mevki, 101 Ada, 1071 Parsel, 19.543.68 nr yüzölçümlü taşınmazı üzerindeki 2. grup korunması gerekli vakıf kültür varlığı (Mersin- Mut) Nureddin Sofi Türbesi, Mescid Kalıntısı, Mezarların Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Peyzaj, Elektrik Tesisat Projeleri ile Statik Rapor Hazırlanması İşi 10.09.2008 tarih ve 26993 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği”nin 22. maddesi gereği. Açık İhale Usulü ile ihalesi 07/12/2016 tarihinde yapılmıştır. İşin götürü bedel sözleşmesi. Yüklenici BDMR Mimarlık Mühendislik inşaat Restorasyon Proje Yapı Malzemeleri Yenilenebilir Enerji Üretimi İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Bölge Müdürlüğümüz arasında 04/01/2017 tarihinde imzalanarak, 06/01/2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Sözleşmeye göre işin süresi 450 (dörtyüzelli gün) olup işin bitim tarihi 31/03/2018dir. Yüklenici 21/05/2018 tarih ve 70302 evrak kayıt tarihli dilekçe ekinde proje, raporları ve ekleri Bölge Müdürlüğümüze sunmuştur. Proje ve raporlar Koruma Kurulu kararı alınması için, 06/07/2018 tarih ve E. 101565 sayılı yazımız ekinde Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Proje ve raporlar 27/12/2018 tarihinde. Koruma Kurulunda görüşülmüş ve Adana Kültür Varlılarını Koruma Bölge Kurulumun 27/12/2018-10597 tarih- nolu kararında, Türbe, namazgah, mezarlık alanına yönelik hazırlanan rölöve projesinin, malzeme ve hasarlar analizinin revize edilmesi ayrıca namazgahta Müze denetiminde döşeme ve temele ilişkin sondaj ve temizlik çalışmalarının yapılmasına ve projeye işlenmesine; restitüsyonun bu izler doğrultusunda revize edilmesine; restorasyonda türbenin mevcut konumunun korunarak ve sağlamlaştırma önerisi ile revize edilmesi, çevre düzenleme projesinin revize edilmesi belirtilmiştir. Müze denetiminde gereken kazılar yapıldıktan sonra kazı sonrası veriler projelere işlenip 18.09.2019 tarihinde Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunulmuş ve Koruma Kurulunun 25.09.2019-11614 tarih nolu kararı ile tüm uygulama projeleri onaylanmıştır.Ancak, Vakıf Kültür Varlığı parselinde yer alan Caminin ruhsatı bulunmadığından, Koruma Kurulu bu yapıyla alakalı önerilen uygulamalara, yapının 3194 sayılı imar kanunu çerçevesinde problemleri çözüldükten sonra bakabileceğini belirtmiştir.Vakıf Kültür Varlığı Nureddin Sofi Türbesi ilgili imar problemleri halledildikten sonra maliyet hesabı yapılarak, Genel Müdürlüğümüzce ödenek aktarılmasından sonra, onanma ivedilikle başlanabilecektir."

Bu haber 3167 defa okunmuştur.