Reklam
Reklam

KMÜ ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında protokol imzalandı

KMÜ ve OMÜ arasında teknoloji transfer ofisi iş birliği protokolü imzalandı

KMÜ ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında protokol imzalandı

KMÜ ve OMÜ arasında teknoloji transfer ofisi iş birliği protokolü imzalandı

KMÜ ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında protokol imzalandı
Editor: Murat Özünal
14 Temmuz 2021 - 16:12

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasında Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) İş Birliği Protokolü imzalandı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ile OMÜ Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın imzasıyla yürürlüğe giren protokol; KMÜ ile OMÜ bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisi arasında diyalog ve güven ortamının oluşturularak iş birliğinin güçlendirilmesini, OMÜ'nün Teknoloji Transfer Ofisi yönetimine ilişkin bilgi birikiminin ve deneyimlerinin KMÜ’ye aktarılmasını, yeni teknoloji ve süreç geliştirme aşamalarında kalite ve verimlilik arttırıcı sonuçların alınmasını, ortak araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarının gerçekleştirilmesini ve bilgi-teknoloji transfer çalışmalarının yürütülmesini amaçlıyor.

Protokol kapsamında KMÜ ile OMÜ bünyesindeki TTO, faaliyetlerini beş farklı birim aracılığı ile gerçekleştirecekler. Farkındalık Tanıtım Bilgilendirme Eğitim Hizmetleri Birimi aracılığı ile araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler ve iş dünyasındaki kişiler arasında Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmesi, bunların duyurulması, yayınlanması, haberleştirilmesi öngörülürken Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler Birimi aracılığı ile araştırmacı ve akademisyenlerin Türkiye’nin Ar-Ge gücünün arttırılması amacıyla her tür ulusal ve uluslararası hibe-fon destek programlarından yararlanması ve ilgili programlar ile ilgili eğitim ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesinde yapılacak anlaşmalar çerçevesinde iş birliği içinde olunması öngörülüyor.

Ayrıca Proje Geliştirme Yönetim Hizmetleri Üniversite Sanayi İş Birliği Faaliyetleri Birimi aracılığı ile Karaman’daki ve Samsun’daki akademisyen ve sanayiciler arasında karşılıklı faydaya dayalı sürdürülebilir iş birliklerinin oluşturulması, sanayi kuruluşlarının taleplerinin alanında uzman akademisyenlere yönlendirilmesi ve danışmanlık alınması, yenilik ve proje geliştirme konularında sanayici ve firmaların bilgi düzeylerini artırmaya yönelik eğitimlerin verilmesi planlanıyor. Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri Birimi aracılığı ile de fikri sınai mülkiyet haklarına yönelik seminer ve eğitimler düzenlenmesi, buluşların değerlendirilmesi ve tescil kapsamlarının belirlenmesi, patent başvuru ve süreç takibi, ticarileştirme faaliyetleri, teknoloji değerlemesi, lisans müzakereleri ve sözleşme yönetimi konusunda ve son olarak da Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Birimi aracılığı ile bölgede girişimcilik kültürünün oluşturulması adına etkinlikler ve uygulamalı eğitimler düzenlenmesi, konusunda uzman mentörlerle girişimcilerin eşleştirilmelerinin sağlanması, seçilen girişimlere mikro ölçekte fonlar sağlanması, yatırımcı buluşmalarının organize edilmesi, ulusal ve bölgesel tematik yarışmalar ve ticarileşmeye yönelik proje pazarlarının düzenlenmesi konusunda ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasında Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) iş birliği kapsamında imzalanan protokolün süresi üç yıl olarak belirlendi.

Bu haber 629 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum