Reklam
Reklam

Karaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Karaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Editor: Uyanış Haber Merkezi
12 Aralık 2018 - 00:00

Karaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü (10.12.2018)

İLAN

KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

 

 Madde 1- Mülkiyeti Karaman İl Özel İdaresine ait İlimiz Kazımkarabekir İlçesinde ve Merkez İlçeye bağlı Taşkale ve Yeşildere Köylerinde  bulunan ve tablodaada parsel numaraları belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği AÇIK TEKLİF (Arttırma) USULÜ  ile ihale edilerek  satışı yapılacaktır.

  Madde 2 – İhale edilecek taşınmaz malların nitelikleri:

 

Sıra No

Köy

 

Ada

/Parsel

 

Yüzölçümü

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Yeşildere

296/3

2993,35

ARSA

Akaryakıt ve LPG İstasyonu Ticaret Otel Motel Restorant Alanı Emsal:0.50

Hmax:7.50

₺833.857,51

25015.73

25.12.2018

10:00

2

Kazımkarabekir

5186

22500

Bahçe

Plansız Saha

Elma Bahçesi

₺200.038,88

6001.17

25.12.2018

10:15

3

TAŞKALE

 

1552

268

ARSA

Un Fabrikası Alanı

₺16.731,24

501.94

25.12.2018

10:30

4

4446

4256

ARSA

Besihaneler

Emsal:0.50

 

₺70.224,00

2106.72

25.12.2018

10:45

5

4447

4465

ARSA

 

₺73.672,50

2210.18

25.12.2018

10:50

6

4700

676

ARSA

Konut Alanı

Ayrık Nizam

2 Kat

Taks: 0.30

Kaks:0.60

₺11.154,00

334.62

25.12.2018

11:00

7

4702

688

 

ARSA

₺11.352,00

340.56

25.12.2018

11:05

8

4703

645

ARSA

₺10.642,50

319.28

25.12.2018

11:10

9

4704

507

ARSA

₺8.365,50

250.97

25.12.2018

11:15

10

4705

509

ARSA

₺8.395,50

251.87

25.12.2018

11:20

11

4706

511

ARSA

₺8.431,50

252.95

25.12.2018

11:25

12

4707

511

ARSA

₺8.431,50

252.95

25.12.2018

11:30

13

4710

510

ARSA

₺8.415,00

252.45

25.12.2018

11:35

14

4711

508

ARSA

₺8.382,00

251.46

25.12.2018

11:40

15

4713

505

ARSA

₺8.332,50

249.98

25.12.2018

11:45

16

4717

503

ARSA

₺8.299,50

248.99

25.12.2018

11:50

17

4718

503

ARSA

₺8.299,50

248.99

25.12.2018

11:55

18

4719

493

ARSA

₺8.134,50

244.04

25.12.2018

13:00

19

4720

495

ARSA

₺8.167,50

245.03

25.12.2018

13:05

20

4392

500

ARSA

₺8.250,00

247.50

25.12.2018

13:10

21

4393

536

ARSA

₺8.844,00

265.32

25.12.2018

13:15

22

4498

520

ARSA

₺8.580,00

257.40

25.12.2018

13:20

23

4499

434

ARSA

₺7.161,00

214.83

25.12.2018

13:25

24

4500

504

ARSA

₺8.316,00

249.48

25.12.2018

13:30

25

4502

467

ARSA

₺7.705,50

231.17

25.12.2018

13:35

Sıra No

Köy

 

Ada

/Parsel

 

Yüzölçümü

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

26

TAŞKALE

 

4503

429

ARSA

Konut Alanı

Ayrık Nizam

2 Kat

Taks: 0.30

Kaks:0.60

₺7.078,50

212.36

25.12.2018

13:40

27

4504

574

ARSA

₺9.471,00

284.13

25.12.2018

13:45

28

4505

504

ARSA

₺8.316,00

249.48

25.12.2018

13:50

29

4679

508

ARSA

₺8.382,00

251.46

25.12.2018

13:55

30

4685

510

ARSA

₺8.415,00

252.45

25.12.2018

14:00

31

4397

454

ARSA

₺7.491,00

224.73

25.12.2018

14:05

32

4399

698

ARSA

₺11.514,00

345.42

25.12.2018

14:10

33

4407

518

ARSA

₺8.547,00

256.41

25.12.2018

14:15

34

 

4408

498

ARSA

₺8.217,00

246.51

25.12.2018

14:20

35

4410

510

ARSA

₺8.415,00

252.45

25.12.2018

14:25

36

4411

553

ARSA

₺9.124,50

273.74

25.12.2018

14:30

37

4414

515

ARSA

₺8.497,50

254.93

25.12.2018

14:35

38

4415

524

ARSA

₺8.646,00

259.38

25.12.2018

14:40

39

4416

659

ARSA

₺10.873,50

326.23

25.12.2018

14:45

40

5013

874

ARSA

₺14.421,00

432.63

25.12.2018

14:50

41

5020

698

ARSA

 

₺11.517,00

345.51

25.12.2018

14:55

42

5021

673

ARSA

 

₺11.104,50

333.14

25.12.2018

15:00

43

5023

700

ARSA

 

₺11.550,00

346.50

25.12.2018

15:05

44

4662

488

ARSA

 

₺8.052,00

241.56

25.12.2018

15:10

45

4663

500

ARSA

 

₺8.250,00

247.50

25.12.2018

15:15

46

4664

499

ARSA

 

₺8.233,50

247.01

25.12.2018

15:20

47

4665

476

ARSA

 

₺7.854,00

235.62

25.12.2018

15:25

48

4666

502

ARSA

 

₺8.283,00

248.49

25.12.2018

15:30

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Madde 3 – İhale 25/Aralık/2018 Salı günü  saat 10:00’da başlanarak Karaman İl Genel Meclisi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince sıraya göre yapılacaktır.(1. İstasyon Cad. Ali Şahane Mahallesi No:19/d Karaman)

 Madde 4 - İhaleye Katılabilme Şartları:

A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdanı  fotokopisi (TC Kimlik No olacak)

b) Kanuni ikametgâh belgesi

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

d) Noter tasdikli imza sirküsü veya beyannamesi

 e) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

B- Vekâleten gireceklerde aranacak şartlar:

 a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak)

 b) Noter tasdikli vekâletname

c) Noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküsü

d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

e) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

C- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan son 1 (bir) ay içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri  (A)  ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.

b) Ortaklık Durum Belgesi (noter tasdikli)

c)  Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

  Madde 5 – İhale Şartnamesi ve diğer ilgili evraklar mesai saatlerinde Karaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur. Akaryakıt ve LPG İstasyonu Ticaret Otel Motel Restorant Alanının şartname bedeli  500,00 TL olup  Elma Bahçesinin, besihaneler ve Konut alanlarının şartname bedelleri ise 250,00 TL dir. Ayrıca her parsel için şartname alınacaktır. Şartname bedeli ve geçici teminat bedelleri Karaman İl Özel İdaresi Halk Bankası 0478-07000025  nolu hesabına yatırılacaktır.(Iban:TR93 0001 2009 4780 0007 0000 25)

              Madde 6 –İhaleye katılmak isteyenlerin  4. maddede istenilen belgelerini  24.12.2018 tarihi mesai bitimine kadar  İl Özel İdaresine teslim edeceklerdir.

             Madde 7 – İl Encümeninin 27.11.2018 tarihli 351 sayılı kararına istinaden imar planında  Akaryakıt ve LPG İstasyonu Ticaret Otel Motel Restorant Alanı  ile Konut parsellerinin  ödemeleri peşin, Besihane Sitelerinin ödemlerinin %25 peşin geri kalan kısmı ise 24 ay taksitle satışları  yapılacak olup satışı yapılan parsellerin  tapu devri ihale bedeli yatırıldıktan sonra yapılacaktır.

               Madde 8 - Taşınmazların tapu devir işlemleri için gerekli her türlü harç, deprem sigortası ve diğer doğabilecek bütün masraflar alıcıya aittir.                                  

               Madde 9 – 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasına göre Katma Değer Vergisinden (KDV) istisnadır.

               Madde 10 – İhale evraklarını posta ile gönderecekler için postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.

İlan olunur.

Bu haber 2601 defa okunmuştur.