Reklam
Reklam

Kamuda e-faturalı ödemeler başladı

Kamuda e-faturalı ödemeler başladı

Kamuda e-faturalı ödemeler başladı
Editor: Necati Ermiş
28 Kasım 2019 - 15:39

Kamuda elektronik belgeye dayalı muhasebe sisteminin uygulanmaya başlaması nedeniyle Karaman Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü tarafından  kamu kurumlarımıza referans niteliğinde olabilecek bilgilerin derlendiği   E-Fatura ve E-Belgeye Dayalı Muhasebe Sistemlerinin tanıtıldığı  eğitim programı sona erdi..      

e-Fatura Uygulamasıyla, kamudan kamuya (G2G) ve özel sektörden kamuya kesilen (B2G) faturalar elektronik ortamda ve standart bir formda harcama süreçlerine dahil edilmiştir..

Mevcut e-Fatura kullanıcılarının kamuya tamamen e-Fatura göndermesi durumunda, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin faturaya bağlı harcamalarının yüzde yetmiş beşten fazlası elektronik belge ortamına taşınmış olacaktır.

Sistemde bulunan elektronik teyitleşme imkanı sayesinde, aboneliğe bağlı ödemeler çerçevesinde kamuya düzenli olarak çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflerin iş süreçlerinin de daha hızlı ve daha az maliyetle yerine getirilmesine imkan sağlanacaktır.

Yeni uygulama ile birlikte; mali işlem süreçlerinde otomatik kontrol mekanizmaları işletilebilecek, kamu harcama ve muhasebe süreçleri otomatize edilerek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı sağlanacak ve ekonomi ve maliye politikalarının belirlenmesinde karar vericilere detaylı veri üretimi sağlanacaktır. Bununla birlikte halihazırda kağıda dayalı ve ıslak imzalı olarak yürütülen kamu mali süreçlerindeki bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılacak, emek ve zamandan da tasarruf sağlanacaktır.

Kamu İhale süreçlerinde de kullanıma geçilmesi planlanan uygulama kapsamında tedarikçi ve yüklenicilerin E-Faturaya geçmelerinin sağlayacağı avantajlar hissedilecektir.

Kamuda e-Fatura uygulaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve ülkemizde yerli&milli yazılım teknolojilerinin gelişimini destekleyerek bu konudaki dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi kapsamında hayata geçirilmiştir.

Proje kapsamında gerçekleştirilen innovatif çalışmalarda şu ana kadar tamamen açık kaynak kodlu yazılımlar kullanılarak geliştirilen Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ile Yeni Harcama Yönetim Sistemi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Kamu mali yönetimi açısından yapısal bir reform niteliğinde olan proje aynı zamanda ülkemizin dijital dönüşüm sürecine de önemli katkılar sağlayacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda ve tüm paydaşların aktif katılımıyla yürütülecek E-Fatura uygulaması, E-Belge, E-Teminat, E-Tahsilat ve E-İmza uygulamaları ile birlikte uygulanmaya başlanıldığında Kamu da büyük bir tasarrufun sağlanması hedeflenmektedir.

Söz konusu uygulama kapsamında, Karaman Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü tarafından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin ev sahipliğinde İlimiz harcama birimlerine Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda 27.11.2019 tarihinde 6 saatlik bir eğitim faaliyeti yapılmıştır. Eğitim, Karaman Defterdar Vekili Hacı KARAYEL’in açılış konuşması ile başlamış, Defterdarlık Uzmanları Muhasebe Müdür Vekili Hüseyin ANDAL ve Müdür Yardımcısı Zahide POLAT tarafından sunulan E-Belge ve E-Fatura konulu dokümanların anlatılmasıyla sona ermiştir. Bu haber 553 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum