Reklam
Reklam

Fındık, "Sigortasız çalışmayın hayatınızdan çalmayın"

Fındık, "Sigortasız çalışmayın hayatınızdan çalmayın"

Fındık,
Editor: Murat Özünal
26 Ekim 2020 - 13:40
Reklam

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  Karaman İl Müdürü Serdar Fındık, gazetemize ziyarette bulundu. 

Ziyarette Fındık, sigortasız çalışan işçiler ve kayıt dışı istihdamla ilgili açıklamada bulundu.

Fındık, “Sigortasız çalışan işçilerle ilgili olarak, Sigortasız çalışmak kişinin kendisinin ve ailesinin yarınlarını tehlikeye atan büyük bir risktir.

Sigortasız çalışan kişiler; Çalışırken iş kazası geçirdiklerinde, Meslek hastalığına yakalandıklarında, İş göremez hale geldiklerinde, Doğumdan önce ve sonra çalışamaz durumda olup, gelire ihtiyaç duyduklarında, Hastalanıp beklenmedik harcama yapmak zorunda kaldıklarında, İşini kaybettiklerinde, Yaşlanıp çalışamaz hale geldiklerinde, Sosyal güvenlik sistemi tarafından sağlanan haklardan faydalanamazlar.

Sosyal güvenlik sistemi sigortalı çalışan kişilere birçok fayda sağlar. Sigortalı çalışan kişiler: Kendileri ve aile bireyleri sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hali nedenleriyle çalışamadığı sürelerde maaşının işveren tarafından ödenmeyen kısmını karşılamak üzere geçici iş göremezlik ödeneği alır. İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle kısmen veya tamamen çalışamaz duruma gelmesi halinde sürekli iş göremezlik geliri alır. Herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma geldiğinde malullük aylığı alır. Belli bir yaşa geldiğinde kendisine emekli aylığı bağlanır. Vefat ettiğinde eş ve çocukları ile anne ve babasına aylık bağlanır.

Sigortasız işçi çalıştırmanın diğer olumsuz sonuçları:

İşveren Açısından; Özellikle firmalar arasında primi ödeyenlerle ödemeyenler arasında haksız rekabete, İş kazası, meslek hastalığı oluşması durumunda yüksek maliyetlerin ortaya çıkmasına, İşverenlerin her an denetlenme korkusuyla yaşamasına, Sosyal güvenliğin sağladığı destek ve kredilerden faydalanamamasına, Kayıtlı çalışan/çalıştıran kişiler, kayıt dışı çalışan/çalıştıran kişilerden olumsuz etkilenerek bilinç kirliliğinin oluşmasına sebep olurlar. Bir işçinin 1 yıl boyunca kayıt dışı çalıştırıldığının denetimle anlaşılması halinde işverene 26 asgari ücret tutarında ceza uygulanır ve ayrıca işverenler Kurumun uyguladığı prim indirimlerinden yararlanamazlar” dedi. 

İŞ YERİNİZDE KAYIT DIŞI İSTİHDAM TESPİTİ HALİNDE YÜKSEK İDARİ PARA CEZALARI İLE KARŞILAŞIRSINIZ

İşverenlerle ilgili açıklamada bulunan Fındık, “İşverenler; İş yerinizi en geç, işçi çalıştırmaya başladığınız gün iş yeri bildirgesi ile Çalıştırdığınız işçiyi çalıştırmaya başladığınız tarihten en geç 1 gün önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Çalıştırdığınız sigortalının işten ayrılması halinde, en geç 10 gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile SGK’ya bildirmelisiniz.

Ay içinde çalıştırdığınız sigortalıların prime esas kazançlarını (brüt ücretlerini), çalıştıkları gün sayılarını ve mesleklerini de içeren bilgilerini izleyen ayın 23'üne kadar muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile SGK’ya bildirmelisiniz.

SGK’ya bildirdiğiniz işçilerinize ait sosyal güvenlik primlerini ise takip eden ayın sonuna kadar ödemeniz gerekmektedir.

Prim ödemelerinizi Kurumun anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla veya kredi kartı ile yapabilirsiniz.

Ülkemizde işverenlerin üzerindeki mali yükleri azaltarak kayıtlı istihdamını arttırmak amacıyla 17 farklı sigorta primi teşviki uygulanmaktadır. Bu teşvikler neticesinde, sosyal güvenlik primlerinin önemli bir kısmı hazine tarafından karşılanmaktadır.

Bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyeti, ödeyeceğiniz primin yaklaşık 10 katıdır. Ayrıca sigortasız işçinin kaza geçirip çalışamaz duruma gelmesi ya da ölmesi halinde sigortalıya ve yakınlarına yapılacak tüm giderler sizden talep edilebilir.

Sigortasız işçi çalıştırmak, sigortalı işçi çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve risklidir!”

Kayıt dışı istihdam: Çalışanların SGK’ya hiç bildirilmemesi, çalışma sürelerinin ya da ücretlerinin eksik bildirilmesidir.

İş yerinizde kayıt dışı istihdam tespiti halinde:

Yüksek idari para cezaları ile karşılaşırsınız. İş kazası durumunda adli ve ağır idari sorumluluklar doğar. Teşviklerden yararlanamazsınız. Yapılan tespitlerde; Bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda 2 asgari ücret, Bu süre 1 ay ise 4 asgari ücret, 6 ay ise 14 asgari ücret, 1 yıl ise 26 asgari ücret, tutarında idari para cezası uygulanır. Ayrıca bildirilmeyen bu çalışmalara ait primler gecikme cezası ve faiziyle birlikte tahsil edilir.

Çalıştırdığınız işçilerin ücretlerinin eksik bildirilmesi durumu, kayıt dışı istihdam olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda sigortalı başına her ay için 2 asgari ücret tutarında ceza uygulanmaktadır.

Çalıştırdığınız işçilerin meslek kodları, iş yerinde fiilen yaptıkları işe uygun şekilde bildirilmelidir. Aksi durumda her ay için 1 asgari ücret tutarında ceza ile karşılaşabilirsiniz.

Ayrıca sigortalıya Kurumun yapmış olduğu masrafların (sağlık yardımları ve sigortalıya veya yakınlarına yapılan ödemeler) tarafınıza rücu edilmesi söz konusu olabilir.

Çalıştıracağınız kişi yabancı uyruklu ise önceden çalışma izni almanız gerekmektedir. Çalışma izni başvurunuzu https://ecalismaizni.ailevecalisma.gov.tr/#/eizin adresinden yapabilirsiniz. Çalışma izni olmadan yabancı işçi çalıştırılması durumunda 10.812 TL’ye kadar (2020 yılı için) idari para cezası uygulanır.

Bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyeti, ödeyeceğiniz primin yaklaşık 10 katıdır. Ayrıca sigortasız işçinin kaza geçirip çalışamaz duruma gelmesi ya da ölmesi halinde sigortalıya ve yakınlarına yapılacak tüm giderler sizden talep edilebilir.

‘Sigortasız işçi çalıştırmak, sigortalı işçi çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve risklidir!”

Sigortalı işçi çalıştırır, primlerinizi düzenli öder ve gerekli belgeleri SGK’ya yasal süresi içinde iletirseniz siz de bu teşviklerden yararlanarak çok büyük maliyet avantajı sağlayabilirsiniz.

Türkiye çapında 5 ve daha fazla çalışanı bulunan iş yerlerinin işçilerine yapacakları ücret ve her türlü ödemenin banka aracılığı ile gerçekleştirilmesi zorunludur.

Ayrıca sigortalıya Kurumun yapmış olduğu masrafların (sağlık yardımları ve sigortalıya veya yakınlarına yapılan ödemeler) tarafınıza rücu edilmesi söz konusu olabilir” diye konuştu. 

Bu haber 1420 defa okunmuştur.