Reklam
Reklam

Ermenek Şehrinin En Eski Adı

Ermenek Şehrinin En Eski Adı

Ermenek Şehrinin En Eski Adı
Editor: Adem Demirel
13 Şubat 2019 - 15:42

Karamanoğlulları Tarihi Araştırmacısı Yazar Şerafettin Güç Araştırmasıdır

Ermenek şehrinin o devirlerdeki adının Marassa daha sonrada Maraspolis olduğunu ihtiyat kaydıyla söyleyebiliriz. Şu kadar ki Marassa harya'dadır.

Bu bölgede ikinci bir Marssa şehrinin olduğunu bilmiyoruz. Ancak ssa, ss, asa, amos, ath heceleri Proto Hititlerin yer adlarına ait isimlerde kullanmaktadırlar.

Maraspolis kelimesinin Polis heceleri Proto-Hititlerde Akaların karışımından sonra eklenmiş olabilir. M.Ö. II. bin ortalarında Maraspolis Mağaraları mevcut ve meskûn olduğuna göre Ermenek şehrinin o devirlerde adının Maras, Marass veya Marassa olması akla yakın gelmektedir. Ermenekliler Maraspolise Maraspulla derler. Ermenek'in Hititler zamanında Hopalla bölgesinde bulunduğunu söylemiştik. Hopalla ile Maraspulla kelimelerinin birbirine benzerliği filoğlarca tetkike değer bir konudur. Hitit Krallığı devrinde Ermenek Hitit bakanı III. Duthaliye (M.Ö. 1400 doğru) zamanında kızvatana (Ceyhan-Seyhan nehirleri arasında) Hititlerin elinden Arzavalılar Ana Beyşehir, Dinar, Ilgın bölgelerine kadar Hitit topraklarını yağma ederler ve ele geçirirler.

F.Cavaignac ile L.Delapot Arzava bölgesinin Antalya körfezinin doğu kısımları ile Mut, Ermenek, Hadım, Bozkır yöreleri; J Garstang ise Arzavayı Antalya körfezinin batısında Denizli, Burdur, Isparta yöreleri olabileceğini iddia etmektedir. Ancak J. Garstang << Aynı zamanda II. Murşil devrinde daha geniş sahaya yayılmış olan Hopalla Kofederasyonunun Mira, Saha ırmağını da içine alan Arzavanın hudutları kuzeyde yukarı Menderes (Meander) de Afyonkarahisar'a uzanıyordu. Güneyde Dalaman (indüs) ırmağına kadar bütün sahil boyunca devam ediyordu >> demekle Arzavanın sınırlarının zaman zaman değiştiğini küçülüp büyüdüğünü kabul etmektedir.

Netice olarak M.Ö. 1400 yıllarında Ermenek'in Arxava Kofederasyonuna dahil bulunduğunu ve Hopalla Krallığı hudutları içinde olduğunu kabul edebiliriz.

Hapalla F. Cavaignac'a göre Çumra, Bozkır, Beyşehir, Seydişehir bölgeleri, J.Garstong'a göre Alaiye, Anamur, Ermenek, Hadim, Bozkır bölgelerine, L. Delopart'a göre Konya, Kadınhanı, Ilgın bölgeleridir. Hapalla'nın Frygler zamanındaki Capalla olduğunu Kirer ve Vilyom kabul eder.

Bu bölgenin bir kısmı da Konya'nın Çığıl Köyü mevkiindedir. M.Ö. XIV. yüzyıl ortalarına doğru canlanan ve kuvvetlenen Hitit İmparatorluğunun Subbibuliyuma zamanında (M.Ö.1330-1346) Hititlerin Arzava bölgesine girmeğe çalıştığını görüyoruz. Bu yıllarda Mısır firavunu III. Amenofis'in Arzava kralı Tarkudavaba ile mektuplaştığı ve Arzava kralının kızıyla evlenmek istediğini Tel-tol amarva mektuplarından öğrenmekteyiz.

Subbiluliyamanın Arzavanın dağlık ve kuzey kısmını teşkil eden masa bölgesini zabd edemediğini Masa bölgesinin II. Murşil zamanında alındığını Hitit tabletlerinden öğreniyoruz. L. Dolaport ve J. Garstang Masa bölgesi olarak Isparta, Burdur, Denizli yörelerini Prof. E. Cavaignac'a göre Bozkır, Ermenek, Fariske yöreleridir.

(Ermenek'in Görmel köyü yakınında bir Mazı yaylası vardır.) Arzava'nın sınırları nasıl daralmış ve genişlemiş ise Masa bölgesi de batıda Denizli doğuda Ermenek yörelerine kadar uzayıp daralmıştır. Kanaatimizce Ermenek yöreleri Masa bölgesinin doğu kısımlarını teşkil etmektedir. Arzava ve Masa bölgeleri hakkında elimizde bulunan bilgileri böylece kısalttıktan sonra yeniden Taşlık Klikya'da siyasi olaylara geçebiliriz. II. Murşil M.Ö.1344-1330) Arzava kralı Uha-lu-is'i mağlup eder ve Kıbrıs'a kaçmağa mecbur bırakır. Mira Hapalla bölgeleri büyük Hitit İmparatorluğuna bağlanır.

Mira Prof. E. Cavaignac'a göre Karaman, Ereğli bölgelerine J. Garstang'a göre Burdur, Eğridir bölgelerine tekabül etmektedir. II. Murşil bu zaferden sonra Arzava ve Hopalla prensliği ile Klikya ve Lykya kıyılarını ellerinde tutan ve Arzava ile dost olan Akalarla bir müddet daha uğraşmıştır.

Gargaradaki (Şimdi ki adı Güneyyurt) "İkizini" adı verdiğimiz kabartma bu devre ait bir Hitit anıtıdır. M.Ö.1400 yıllarına doğru Klikya kıyılarında kolonileri bulunan Akaların II.Murşil ve daha sonraki Hitit kralları devrinde Arzava kralları ile birleşerek Hititlerle mücadele ettiklerini Boğaz Köy tabletlerinden öğreniyoruz. Bu devirde Akalı korsanların zaman zaman Ermenek bölgelerine kadar girmeğe Muvaffak oldukları katidir.

Korykos, Maraspolis, Olba gibi şehirler bu korsanlara sığınak vazifesi görmüşlerdir. Maraspolisin korsanlar eline geçmesi MÖ.1200 den sonradır. Bu tarihten sonra Arzava bölgesi Klikya adını alıyor.

Taşeli tarihi ile ilgili bölgeleri şöyle kısaltabiliriz.

HOPALLA: Beyşehir, Suğla gölleri bölgesinden doğuda Çumra’ya, güney ve batı kıyıya ve Ermenek bölgelerine kadar uzayan bölge;

MASA: Ermenek, Bozkır, Hadim yöreleri;

MİRA: Karaman, EREĞLİ YÖRELERİ;

SAHA: E.CAVAİGNAC'A göre Akseki Delaport'a göre Sandıklı yöreleridir. Manavgat çayı bölgesi olabilir.

ARZAVA: Mut, Ermenek, Bozkırdan Denizliye kadar uzayan bölge.


 

Bu haber 10364 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum