Reklam
Reklam

Engelliler Haftası mesajları

Engelliler Haftası mesajları

Engelliler Haftası mesajları
Editor: Murat Özünal
10 Mayıs 2021 - 12:35


AK PARTİ KARAMAN MİLLETVEKİLİ DR. RECEP ŞEKER

AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep ŞEKER, Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.  

ŞEKER, mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“Engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftasını en kalbi duygularımla kutluyorum. Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve onları toplumsal hayatta daha etkin ve verimli kılmak için her yıl 10-16 Mayıs tarihleri Dünya Engelliler Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu haftada engelli kardeşlerimizin sorunları, çözüm yolları, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusunda önemli çalışmaların yürütülmektedir. 

Her insanın doğuştan veya daha sonra çeşitli sebeplerle hayatında karşılaşabileceği engelli olma hali asla bir kusur olmayıp kesinlikle de yaşama ve toplumsal hayata katılmaya da engel değildir. 

Her vatandaşımız gibi insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşama hakkına sahip olan engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yaşadıkları sorunlar tüm toplumun ve tüm insanların ortak sorunudur. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamdan kopmadan hayatlarını sürdürmeleri için meslek edinip üretken hale getirilmesi, sağlık, eğitim, ulaşım ve rehabilitasyon başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle kendi kendilerine yetebilen bireyler haline gelebilmelerini ve toplumsal hayata katılmalarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Onlara göstereceğimiz ilgi ve sorunlarına bulacağımız çözümler, insana ve topluma duyulan saygının ve çağdaş toplum olmanın gereğidir. 

Engelli kardeşlerimizin toplum içinde hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan toplumsal yaşama eşit vatandaşlar olarak katılmaları, hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürmeleri, fırsat eşitliğinden yararlanarak eşit bireyler olarak haklarını tam olarak kullanabilmeleri amacıyla; eğitimden, istihdama, sağlık hizmetlerinden sosyal yardımlara ve evde bakım hizmetlerine kadar her alanda çok önemli düzenlemeler ile engelli vatandaşlarımızın önündeki engeller bir bir kaldırılmış ve hak ettikleri hayat standartlarına kavuşmaları sağlanmıştır. Bundan sonra da yaşamlarının kolaylaştırılması ve sıkıntılarının çözümü konusunda çalışmalar devam edecektir. 

Bu duygu ve düşünceler ile tüm engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftası'nı kutluyor, aileleri ve sevdikleriyle beraber sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri dileğiyle selam ve sevgilerimi sunuyorum.” dedi.


AK PARTİ İL BAŞKANI ABİDİN ÇAĞLAYAN

AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 

Başkan ÇAĞLAYAN mesajında, “TÜRKİYE, dünyada engelli vatandaşlarına verdiği değer ve sağladığı imkanlar konusunda örnek bir ülkedir” dedi. 

Başkan Çağlayan , “Biz AK Parti olarak engelli vatandaşlarımıza sonuna kadar güveniyor ve inanıyoruz. Engelliler konusunda hükümetimizin politikaları, AK Parti teşkilatlarının insan odaklı ve insan öncelikli yaklaşımına borçludur. Türkiye, dünyada engelli vatandaşlara verdiği değer ve sağladığı imkanlar konusunda örnek bir ülkedir. AK Parti olarak amacımız engellilere yönelik geliştirilen politikaların güçlü bir zemin kazanması idi. Son 18 yılda başta hukuk olmak üzere eğitim, istihdam ve bakım alanlarında büyük bir değişimi gerçekleştirdik. Yıllarca hor görülen ve evlerine kapanmış bir şekilde hayatlarını sürdüren kardeşlerimiz için hükümet olarak ilkleri gerçekleştirdik. İlk Engelliler Kanunu'nu AK Parti hükümetleri çıkardı. Bu sayede de engelli kardeşlerimizin özgür bireyler olarak sosyal hayata katılmalarını sağladık.

Hükümet olarak engelli vatandaşlarımızın yalnız günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları çözümlemek değildir. Meslek edinmelerinin sağlanması, eğitim imkanlarının geliştirilmesi, çalışamayacak derecede engelli olan vatandaşlarımızın sosyal güvencelerinin temini, devlet kurumlarımıza personel alımlarında engelli kontenjanının artırılması, özel sektördeki işverenlerimize engelli vatandaşlarımızı istihdam etmeleri yönünde teşviklerin yürürlüğe konması ve kültür, spor, sanat gibi sosyal faaliyetler içerisinde daha fazla yer almalarını sağlayacak alt yapı olanaklarının sağlanmasıdır. Bu duygular içerisinde engelsiz bir dünya dileklerimle, tüm engelli kardeşlerimizin engelliler haftasını kutluyorum." ifadelerine yer verdi.


ERMENEK BELEDİYE BAŞKANI ATİLA ZORLU  

Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. Engelli olmak asla bir kusur olarak görülmemeli ve engelli bireylerimiz hiçbir zaman yaşama azmini yitirmemelidir.

Engelli bireylerimize ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermek, yaşam standartlarının iyileştirilmesini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu düşüncelerle Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan engelli bireylerimiz ile ilgili farkındalığın 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftasında daha da artması temenni eder, tüm engelli vatandaşlarımıza aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir yaşam dilerim.


KARAMAN MEMUR-SEN ENGELLİLER KOMİSYONU İL TEMSİLCİSİ ŞÜKRÜ ARIKAN 
Karaman Memur-Sen Engelliler Komisyonu İl Temsilcisi Şükrü ARIKAN, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili  yazılı bir açıklama yayımladı. Arıkan açıklamasında: “Engelliler Haftası, bir kutlama değil, farkındalık oluşturma günleridir. Engelli vatandaşlarımızın sorunları sadece bir gün ve haftada değil, sürekli ele alınmalı, gündemde tutulmalıdır. 
Engellilerimizin hatırlanması, onların sorunlarının çözümlenmesi ve seslerinin duyurulması aşamasında bu hafta oldukça önemlidir.
Ülkemizdeki engelli vatandaşlarımız, çözüm bekleyen birçok sorunuyla toplumsal hayatın içerisinde yer almaktadır. Bu sorunların çözümü kadar engelliliği ortadan kaldıracak tedbirleri almak da önemlidir. Bu konuda devletin yanı sıra sivil toplum örgütlerine de büyük görevler düşmektedir.
Eğitimde fırsat eşitliğinin olması, engelli vatandaşlarımızın daha rahat ve kaliteli eğitim almaları olmazsa olmazdır. Eğitim kurumlarının engelli vatandaşlarımıza uygun hale getirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi, çalışan engellilerimizin yaşadığı sorunların takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çalışma ortamlarının uygun hale getirilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kullanacakları materyallerin temini konusunda üzerimize düşeni yapmanın çabası içerisindeyiz.
Engellilerin kamusal hayatın her alanına tam ve bağımsız kişiler olarak katılımı, çalışma alanında fırsat eşitliğinin sağlanması, kişisel gelişim imkânlarından istifade edebilmeleri, eğitim-öğretim hizmetlerine erişimlerinin kalıcı olarak temini, yapılan düzenlemelerin engelli vatandaşlarımız da düşünülerek planlanması ve uygulanması; engellilerini dört duvar arasına kapatmayan, sosyal alanda imkân ve kamusal alanda istihdam oluşturan bir Türkiye ve dünya için herkes duyarlı olmalı ve elinden geleni yapmalıdır.
Engelli kardeşlerimiz sadece insanların iyilik severliğine terk edilmeden ayrımcı olmayan iyi kanunların imkânına da kavuşturulmalıdır.
İnsan onuruna yaraşır ve toplumla kaynaşan bir hayat tarzı, engellilerin en tabii hakkı ve devletin de öncelikli görevidir. Anayasa ve kanunlarımız, engellilerle ilgili olarak evrensel değerlerle düzenlemeleri öngörmüş ve devleti engellilerin sorunlarına yönelik olarak yükümlü kılmıştır. Devlet, bu yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Tamda bu noktada Ağustos ayında 6.Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde engelli kamu çalışanlarının hayatını kolaylaştırmak ve verimini artırmak için taleplerimiz vardır. Bu taleplerimizin birkaç tanesini şöyle sıralayabiliriz.
1.Engeli nedeniyle malulen emeklilik hakkından yararlanan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesi, 25 yıl esas alınarak hesaplanır ve ödenir. 25 yıldan daha fazla hizmeti olanlar için fiilen çalıştıkları süre dikkate alınır. Engelli kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı, en son almakta olduğu maaşın %85’inden az olmaması için gerekli çalışmaların yapılması, 
2.Engelli kamu görevlileri, emekliliklerinde derece ve kademelerine bakılmaksızın yeşil pasaport hakkından yararlandırılması,
3-Engelli kamu görevlilerinin atanmasına ve değiştirmesine ilişkin iş ve işlemler ile mevzuat düzenlemeleri için oluşturulan kurul ve komisyonlarda, bu toplu sözleşmenin tarafı olan Konfederasyon tarafından bildirilecek engelli kamu görevlileri temsilcisi yer alması,
4.Engelli kamu görevlilerine, Diyanet İşleri Başkanlığınca koordine edilenler kapsamında Hac farizası ve Umre için belirli bir kontenjan verilmesi ve bu kontenjanlar Engelliler tarafından doldurulmadığı takdirde yine diğer alanda kullanılmalıdır. Engelliler ve refakatçileri hac ve umre ziyaretlerinden %50 indirimli yararlanması,
5-Engellilerin Sosyal Hayata katılması üretken toplum olabilmesi için Engelli hakları sözleşmesinin uygulanabilir hale getirilmesi.
6- Ortopedik engellinin kullandığı yürüme protezinin ve banyo protezinin (lüx kapsamında değerlendirilmeden) ücretinin tamamının SGK tarafından karşılanması, sınırlandırılmaması, 
7-Engellilerin Eğitim ve Öğretim ile alakalı problemleri ve rehabilitasyon merkezlerinin daha verimli hale getirilmesi,
10-Tüm kurumlarda çalışan Engellilerin sağlık konulu sürekli ibareli raporların vergi indirimi ÖTV muafiyeti ve ehliyet dahil olmak üzere engelli ölçütü yönetmeliğine bakılmaksızın mevcuk raporu ile işlemlerini sürdürebilmelidir,
11-TOKİ (den ev alma konusunda ŞEHİT VE GAZİLERE Tanınan hakların Engellilere de tanınması, Pozitif ayırımcılık gereği Şehit yakını gazi ve korunmaya muhtaç konumda olan personele verilen tüm kazanımların engelli personele de verilmesi
Memur-Sen olarak, engellilerimizin sorunlarının çözümü ve kazanımların daha da artması için, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü mücadeleyi vermeyi, sorunların üzerine kararlılıkla gitmeyi sürdüreceğiz.
Engelliler Haftası’nın, sorunların gündeme gelmesine ve çözüm üretilmesine vesile olmasını dilerken tüm engellilerimize, camiamıza ömür boyu sağlıklı ve mutlu yarınlar diliyoruz.” dedi.

Bu haber 443 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum