Reklam
Reklam

Atıl tarım arazileri üretime kazandırılıyor

Atıl tarım arazileri üretime kazandırılıyor

Atıl tarım arazileri üretime kazandırılıyor
Editor: Murat Özünal
04 Şubat 2020 - 15:14

Karaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Ülkemizde tarım arazilerinin etkin ve verimli kullanımının sağlanmasına yönelik 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında hazırlanan "Tarımsal Arazi Edindirme İş ve İşlemleri Hakkında Yönetmelik" 13.04.2018 tarih ve 30390 sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce hazırlanan 31.10.2019 tarihli "Tarımsal Arazi Edindirme İş ve İşlemleri İle İlgili Teknik Talimat" çerçevesinde atıl (tarım arazisi olup kullanılmayan) durumda olan tarım parsellerinin alım-satım ve kiralanmasıyla ilgili olarak İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri   tarafından aracılık hizmetleri yapılacaktır.

5403 sayılı Toprak Koruma ve  Arazi Kullanımı Kanununda; tarım amaçlı arazi ediniminin kolaylaştırılması, tarımsal arazi piyasasının düzenlenmesi, mülkiyetten kaynaklanan ihtilafların giderilmesi, tarım arazilerinin değerinin tespiti, tarımsal üretimde kullanılmayan arazilerin üretime kazandırılması, arazi sahiplerinin satış talebi ve alıcıların alım taleplerinin değerlendirilip, tarafların birbirleriyle ilişkilendirilmesi ve işletmelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne ulaştırılması veya daha da artırılmasını sağlamak amacıyla tarımsal arazi edindirme iş ve işlemleri ile ilgili İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince çalışma başlatılmıştır.

İl Müdürlüğümüzce tarım arazilerinin  değerinin tespiti, kredi temini, ortakçılık, yarıcılık, kiracılık işlerinin düzenlenmesi, kira bedellerinin tespiti ve üretime yönlendirilmesi, arz talep listelerinin oluşturulması, alıcı, satıcı ve kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan aracılık yapılması, bu alanda ilgili kamu idareleri ile yürütülecek politikalar konusunda işbirliği yapılması gibi teknik destek sağlanması hedeflenmiştir.

İlimizde bu kapsamda arazisini satmak veya kiralamak isteyen arazi malikleri ile arazi satın almak veya kiralamak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin İl/İlçe Müdürlüklerimize dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir” denildi. 

Bu haber 1076 defa okunmuştur.